Optimalisatie 13de maand 

Wist je dat je de eindejaarspremie voor werknemers kan optimaliseren, zowel als grote als als kleine onderneming?

Eindejaarspremie of 13de maand?

In de praktijk zijn dit bijna synoniemen. 

Een eindejaarspremie is meestal gelijk aan het bruto maandloon. Vandaar de term "13de maand". In de praktijk gebruiken we meestal beide termen. Een andere reden is dat het aan het einde van het jaar wordt uitbetaald.

Deze bonus kan in bepaalde gevallen uitbetaald worden in de vorm van korte termijn opties.

Meer weten?

Contacteer ons

fan of 100 U.S. dollar banknotes

Wat?

De 13de maand is een belastbare bonus die sommige werknemers één keer per jaar als extraatje van hun werkgever ontvangen. Omdat het bedrag vaak ongeveer gelijk is aan het brutoloon, noemen we het de 13de maand.


Golden Retriever lying on bed

Voor wie?

De sector of het bedrijf bepaalt of een werknemer recht heeft op zo'n bonus en hoe die wordt berekend. 

Dus helaas krijgt niet elke werknemer die 13de maand aan het einde van het jaar. 

black calculator beside black pen on white printer paper

Bedrag?

Het bedrag hangt in de eerste plaats af van het brutoloon van de werknemer, maar ook andere factoren spelen een belangrijke rol. In feite berekent elk bedrijf het anders.Belastingen​

De eindejaarspremie wordt beschouwd als loon.

Dit betekent dat de premie onderworpen is aan sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. Bovendien wordt het beschouwd als een bijzondere vergoeding, waardoor het onderworpen is aan hogere belastingen.

Het belastingpercentage wordt bepaald op basis van het jaarlijkse bedrag van het normale bruto jaarsalaris en kan maximaal 53,50% bedragen.


Keuze

Een werknemer zal een keuze moeten maken of hij zijn 13de maand in cash of in opties wil ontvangen. Hoe eerder deze keuze plaatsvindt, hoe groter het budget in opties zal zijn, aangezien men alleen een keuze kan maken voor de toekomst - niet voor het verleden.

Als er bijvoorbeeld in mei een keuze wordt gemaakt, dan kan alleen het budget dat in de zeven komende maanden wordt verkregen in opties worden uitbetaald.

Als de onderneming over een cafetariaplan beschikt, hoeft er mogelijks niet meteen een keuze gemaakt te worden.

Regels

De FOD staat niet toe dat alle bedrijven optimaliseren. Daarom moet het volgende worden nagegaan:

-  Paritair comité

-  Bedrijfsregels

-  De vakbond moet mogelijk worden geraadpleegd

Addendum

Een addendum bij de arbeidsovereenkomst is niet verplicht maar wordt aanbevolen. Het beschrijft het kader van de optimalisatie.

Overweeg je de 13de maand van je

medewerkers te gaan optimaliseren?

Geef een seintje en we bekijken samen of jouw onderneming in aanmerking komt.