Opti Plannen

Win-win oplossing

Optimalisatie van de variabele verloning via optieplannen

In België wordt de uitbetaling van klassieke bonussen zwaar belast. De situatie ziet er helemaal anders uit bij een uitbetaling in opties. Opties zijn namelijk vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. ​

De organisatie koopt opties van Optiniti en kent ze gratis toe aan de medewerkers. Na aanvaarding en na de blokkeringsperiode, kunnen medewerkers de opties verkopen en op die manier een bedrag op hun bankrekening ontvangen.

Korte termijn opties (warrants)

Korte termijn opties of warrants geven begunstigden het recht (maar niet de verplichting) om een onderliggend aandeel aan te kopen aan een vooraf afgesproken prijs (uitoefeningsprijs) gedurende een bepaalde periode. Dit type opties heeft een beperkte blokkeringsperiode van 8h.

Een korte termijn optieplan of warrantplan is een optimalisatie op vlak van de sociale zekerheidsbijdragen. De korte blokkeringsperiode heeft als voordeel dat de opties snel verkocht kunnen worden.

Er is geen verplichting om te verkopen.

 • Beperkt marktrisico
 • Optimalisatie op vlak van RSZ


Lange termijn opties

Lange termijn opties geven begunstigden het recht (maar niet de verplichting) om een onderliggend aandeel aan te kopen aan een vooraf afgesproken prijs (uitoefeningsprijs) gedurende een bepaalde periode. Dit type opties heeft een blokkeringsperiode van 1 jaar.

Een lange termijn optieplan is niet enkel een optimalisatie op vlak van RSZ maar ook op fiscaal vlak. Er wordt namelijk rekening gehouden met een lager Voordeel van Alle Aard, waardoor er een lager belastingpercentage verschuldigd is.

 • Marktrisico voor 1 jaar
 • Optimalisatie op vlak van RSZ
 • Fiscale optimalisatie​

Cashbonus

 • Geen marktrisico
 • RSZ is verschuldigd
 • 53,5% bedrijfsvoorheffing

Korte termijn opties

 • Marktrisico van 8h
 • Geen RSZ verschuldigd
 • 53,5% op het Voordeel van Alle Aard

Lange termijn opties

 • 1 jaar marktrisico
 • Geen RSZ verschuldigd
 • 53,5% op een lager Voordeel van Alle Aard

1. Geen RSZ-bijdragen

Dankzij de wet van 26 maart 1999 zijn opties vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. En dat telt voor werkgever en werknemer.

2. Eenvoudige implementatie

Optiniti’s ervaren team neemt het hele proces in handen zodat u zich kan focussen op uw business.

3. Win-win!

Zowel werkgever als werknemer hebben voordeel bij een optieplan. Als werkgever kan u besparen op de kosten en de medewerkers hebben uitzicht op een hoger netto bedrag.

Het resultaat? Meer netto voor de medewerkers.

Optiniti is er klaar voor om de variabele verloning van uw medewerkers te optimaliseren.

Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek.